Máme 200 000 tun oceli skladem. Naše skladové zásoby naleznete zde.

Výukové programy a odborné semináře v oboru ocelových materiálů

Společnost Bohdan Bolzano, s.r.o. poskytuje zákazníkům technickou podporu a pomoc formou odborných seminářů v oboru ocelových materiálů.

Přednášejícím a odborným garantem je  technický ředitel společnosti Ing. Erich Přibil, CSc.

V úvahu přicházejí např. následující tematické celky:

  • nauka o materiálu
  • technické normy ocelových výrobků
  • užitné vlastnosti ocelí a výrobků z oceli pro různé účely upotřebení
  • zkušebnictví a prověřování jakosti
  • základy technologie výroby a zpracování hutních výrobků

Cílem seminářů a programů je předat cílové skupině pracovníků (obchod, zásobování, technologie, konstrukce, atd.) praktické poznatky, které zlepší jejich orientaci v problematice výroby a použití ocelových materiálů.

Témata jsou přednášena způsobem, který odpovídá složení posluchačského týmu respektive jeho odbornosti. Ke každému programu jsou poskytovány studijní materiály.

Výhody plynoucí z absolvování seminářů:

1. Vysoká odborná úroveň je zajištěna dlouholetou praxí přednášejícího v oblastech technologie, technického servisu, zkoušení ocelových výrobků a obchodu hutním materiálem. Účastníci mohou podle zájmu a v rámci zvoleného tématu konzultovat konkrétní problematiku a využívat získané poznatky ve své profesi.

2. Obsah semináře určuje zákazník. Neexistuje žádný universální a předem připravený rutinní produkt. Program je z hlediska rozsahu, obsahu i samotného průběhu vždy sestaven podle požadavku účastníků nebo objednavatele. Část semináře je vždy věnována diskusi k přednášené látce a také konkrétním otázkám účastníků.

Zájemci o semináře se mohou pro podrobnosti obracet na naše obchodníky nebo přímo na adresu erich.pribil@bolzano.cz

Nabídka témat pro uspořádání seminářů zde.

JAKÉ JSOU NAŠE SEMINÁŘE?

Vysoká odborná úroveň

Výběr témat dle složení posluchačů

Obsah semináře určuje zákazník

Studijní materiály ke každému programu

Diskuse a praktický přesah